ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

HAVAŞ "çevresel sürdürülebilirlik" kavramı ile uyumlu olarak faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkileri en aza indirmek üzere 2008 yılında Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve işletmektedir. Kirliliğin önlenmesi, doğal kaynakların tüketiminin en aza indirgenmesi ve sürekli iyileştirme prensipleri ışığında tasarlanan Çevre Yönetim Sistemimizin temel amacı faaliyet alanımızla ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uygun olarak hizmetlerimizi gerçekleştirmektir.

Yasal gerekliliklere uyum ve atık yönetimi prensipleri ışığında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanan “Yeşil Havaalanı Projesi” kapsamında, Mayıs 2010 tarihinde, Milas Bodrum İstasyonumuz “Yeşil Kuruluş” unvanını almıştır.

2012 yılında SHGM tarafından yapılan geniş kapsamlı değerlendirme ile Milas Bodrum İstasyonumuzun sertifikası yenilenirken, Antalya ve Dalaman İstasyonlarımızda Yeşil Kuruluş olarak onaylanmışlardır.

Çevre Politikamız

HAVAŞ A.Ş. yer hizmetleri, antrepo, kargo ve otobüs işletmesi faaliyetleri ile sektörün öncü kuruluşudur. Faaliyet gösterdiğimiz tüm sahaları ve uygulama alanlarını kapsayan çevre politikamızla, kurumsal ilkelerimiz arasındaki en önemli unsurlardan biri olan “Sürdürülebilir Kalkınma”yı aşağıdaki taahhütlerle desteklemekteyiz.

  • Faaliyetlerimiz sırasında ve sonrasında ortaya çıkan çevresel etkilerimizi en aza indirmek amacıyla, Çevre Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirmek.
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren ulusal ve uluslararası, yasal ve diğer gerekliliklere uymak. İyileştirme hedeflerimizi daima söz konusu gereklilikleri aşmak üzere belirlemek.
  • Kirliliğin önlemesi prensibiyle atıklarımızı kaynakta ayrıştırmak ve geri dönüşümünü sağlamak.
  • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak.
  • Kendi faaliyetlerimiz kadar, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin faaliyetlerinden kaynaklı çevresel etkileri de azaltmak amacıyla paydaşlarımızla etkin iletişim kurmak.

HAVAŞ’ın karar süreçlerine temel teşkil eden bu taahhütlerimiz, tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ortak sorumluluğumuz olup herkesin erişimine açıktır.”

​​​​​BSİ​​​​​​​​