İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

HAVAŞ faaliyetlerimizi gerçekleştirirken en önemli kaynağının “insan” olduğunun bilincinde olarak; insan sağlığı ve güvenliği için risk yaratabilecek tehlikeleri tanımlamak, değerlendirmek ve önceliklendirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini kurmuştur. 2008 yılında uluslararası akreditasyona sahip bir belgelendirme kuruluşu tarafından uygunluğu onaylanan yönetim sistemimizin temel hedefi çalışanlarımızın vücut bütünlüğünü ve sağlığını garanti altına aldığımız çalışma ortamı şartlarını sağlamaktır.