İŞ SÜREKLİLİĞİ

İş Sürekliliği Planları kapsamında İç Kontrol ve Risk Yönetim Departmanının danışmanlığında bir proje hayata geçirilmiş, her bir departman ve istasyonda belirlenmiş olan sorumluların desteği ile şirket operasyonlarından risk skalasında en yüksek etki alanı olan senaryolar için iş sürekliliği planları hazırlanmaktadır.

Planların hazırlanmasında izlenen temel metodoloji aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Öncelikli olarak şirket faaliyetlerinin envanteri çıkarılmışta,
  • Tüm faaliyetlerin tanımları ve sorumluları kayda alınmakta,
  • Operasyonlar üzerinde tehdit olabilecek nitelikteki risklerin envanteri çıkarılmakta,
  • Risklerin  5’li skalada olasılık ve etki düzeyleri dikkate alınarak derecelendirmesi yapılmakta ve bu derecelendirme doğrultusunda en yüksek risk alanına giren tehditler belirlenmektedir,
  • İş Etki Analizleri ile, MTO ve RTO değerleri belirlenmiş, süreçlerin devamlılığında kritik olan tüm insan kaynağı, lojistik, sistem, süreç data grubu kayda almakta,
  • İş Etki Analizlerinde tanımlı en kısa MTO sahibi süreçler için İş Sürekliliği planları oluşturulmaktadır.
​​​