KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

HAVAŞ müşteri odaklılık ve hizmet kalitesi anlayışını “müşteri gerekliliklerini tam olarak karşılamak ve beklentilerinin ötesine geçmek” olarak belirlemiştir. Bu anlayışı hayata geçirmek için üst yönetimin stratejik bir kararı olarak, uluslararası platformda kabul edilen standartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve belgelendirmiştir.

2000 yılında uluslararası akreditasyona sahip bir kuruluş tarafından belgelendirilen ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sahalarda kalibre edilmiş Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarımızın devamlılığı, çalışanlarımızın katılımı ile sağlanmakta ve performansı sürekli iyileştirmektedir.