SOSYAL SORUMLULUK

HAVAŞ’ın “kurumsal sorumluluk” yaklaşımı; kurulduğu günden bugüne kadar gelen ve kurum kültürü olarak benimsediği “sürdürülebilirlik” ilkeleri üzerinde yükselmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda operasyonları sırasında ve sonrasında ortaya çıkan sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini tanımlamak, kontrol altına almak ve iyileştirmek amacıyla çeşitli uluslararası yaklaşımları ve araçları kullanmaktayız.

Kurum kültürümüzün temellerini oluşturan şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, güvenilirlik ve sorumluluk alma ilkelerini esas alarak oluşturduğumuz ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekliliğini sağladığımız yönetim sistemlerimiz “sürdürülebilir kalkınma” hedeflerimize ulaşmamızda en etkili araçlardır.

HAVAŞ yönetim sistemlerinin ISO (International Organization for Standardization) tarafından yayımlanan uluslararası platformda kabul görmüş standartların gerekliliklerine uygunluğu akredite olan kuruluşlar tarafından doğrulanmış ve düzenli olarak denetlenmektedir.

​​​​​​BSİ​​​​​​​​​