KARİYER YÖNETİMİ

Şirketimizin vizyonuna ulaşabilmesi ve başarısını sürdürebilmesi için organizasyonun sürekli gelişmesi esastır. Kariyer Yönetimindeki stratejimiz; çalışanların kariyerlerini, hem örgütün ihtiyaçlarını hem de kendi yetkinliklerini optimize eden bir biçimde planlanmasını ve yönetilebilmesini sağlayan sistematiği oluşturmak ve uygulamaktır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak potansiyeli olan çalışanların belirlenmesi ve kişilere gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim imkanı vererek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere hazırlanmalarını sağlamak Havaş'ın temel prensibidir. Hedefimiz yönetici kadroların Havaş ve grubumuz bünyesinden yetiştirilmesidir.